Barnfonden

CAPRI COLLECTION ♥ BARNFONDEN

Trots att det sedan 2005 är olagligt med kvinnlig könsstympning i Etiopien förekommeringreppet på många platser i landet. Kvinnor, unga tjejer och barn i Siraro blir dagligenutsatta för flera ingrepp som internationellt anses bryta mot barnkonventionen och demänskliga rättigheterna. Dock har det inte haft tillräckligt genomslag ute på landsbygden, många anser att det är en nödvändighet att flickor ska könsstympas eftersom de först då ansesvara renade och i stånd att gifta sig.

Under våren 2020 går 20SEK av priset på Sunshine Tee till Barnfondens projekt som verkarför att stoppa könsstympningen i Etiopien. Detta görs genom att bland annat se till så att utsatta barn, unga och kvinnor får psykosocialt stöd och utbildning som skapar självkänsla och trygghet. Eftersom könsstympning ligger djupt rotat är det viktigt att jobba med de som styr och har inflytande över samhället och förändra deras attityder, såsom religiösa ledare och byäldre. Projektet hjälper också till så strukturerna i samhället förbättras för att barn som utsätts för övergrepp ska få så smidig hjälp som möjligt i rättsfall. I skolan skapas även speciella tjejklubbar där de fritt får diskutera skadliga traditionella sedvänjor så som könsstympning och andra former av våld och övergrepp mot barn. Detta skapar en bättre självkänsla för att kunna säga nej till exempelvis könsstymning eller för tidigt äktenskap.

Vi är stolta över vårt samarbete med Barnfonden och hoppas att ni känner samma värmeöver att hjälpa till. Stort tack för din insats!

Tillsammans hjälps vi åt att ge fler människor chansen till en bättre framtid!