Barnfonden

CAPRI COLLECTION ♥ BARNFONDEN

I Mali är undernärning ett av de största problemen som hotar barns liv och står bakom hälften av alla dödsfall bland barn under 5år. Fler än 1 miljon barn under 5 år lider av kronisk undernärning. Orsaken till undernärning i Mali beror ofta på otillräcklig amning och näringsrik mat, dålig hygienförhållanden, otillräcklig kunskap och medicinsk behandling av malaria och andra sjukdomar. De flest dör av sjukdomar som går att förebygga eller bota, så som lunginflamation, diarré och malaria. 

Under hösten 2019 går 20SEK/NOK av priset på Inspire Top till Barnfondens projekt som verkar för att förhinda undernäring bland barnen i Mali genom att bland annat förse hälsocenter med medicin, utrustning och näringsberikad mat, utbilda hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda barn samt genomföra hälsokontroller på över 2600 barn.

Vi är stolta över vårt samarbete med Barnfonden och hoppas att ni känner samma värme över att hjälpa till. 

Stort tack för din insats!
Tillsammans hjälps vi åt att ge fler människor chansen till en bättre framtid!